Bli en del av Connect Bus

Sammen skal vi jobbe for en bærekraftig fremtid. Her finner du ledige stillinger i Connect Bus.

Ansatte på pause

Våre verdier

Ansvarlige - vi ivaretar mennesket og miljøet gjennom sikre og bærekraftige prioriteringer

Engasjerte - vi utfører arbeidet vårt med stolthet og løser dagens og morgendagens utfordringer

Inkluderende - vi har plass til alle og skaper sammen de beste opplevelser og resultater

Våre verdier sikrer at vi aktivt og vellykket driver virksomheten på en verdiskapende og bærekraftig måte for alle våre interessenter.