Bli en del av Connect Bus

Sammen skal vi jobbe for en bærekraftig fremtid. Her finner du ledige stillinger i Connect Bus.

Ansatte på pause

Vår kultur

Våre verdier sikrer at vi aktivt og vellykket driver virksomheten på en verdiskapende og bærekraftig måte for alle våre interessenter. Hos oss er alle velkomne uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, religiøs tilhørighet, alder, etnisk tilhørighet, seksuell legning, kjønnsidentitet eller funksjonshemming.