Vår tilnærming til bærekraft

Connect Bus er et busselskap som satser hardt på bærekraft. Connect Bus har en net zero ambisjon og støtter FNs bærekraftsmål.

Vår bærekraftsreise

Hvor er vi og hvor skal vi?

Bussbransjen står historisk sett for en stor andel av klimagassutslipp, både i Sverige og Norge. Med tilgang til utslippsfrie busser og stort fokus i hele samfunnet på det grønne skiftet, er det nå et enormt potensial for bussbransjen til å bli en viktig pådriver av bærekraft.

Connect Bus sitt viktigste bidrag til å oppnå bærekraftmålene, som nevnt i Paris avtalen, er til å få flere til å reise kollektivt. Dette gjør vi ved å levere trygg, pålitelig og komfortabel transport hver dag.

Samtidig har vi forpliktet oss til å redusere utslippene knyttet til vår egen virksomhet og i hele leverandørkjeden. Anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter er også bærekraftselementer som er inkludert i vår ESG-strategi. Disse er viktig for å sikre motiverte ansatte som er stolte av hverandre, vårt selskap og våre verdier.

Reisen til "net-zero emission" er vi godt i gang med og vi gleder oss til veien videre! 

Våre bærekraftstiltak

 • Trafikksikkerhet

  Vi bidrar til nullvisjonen (ingen drepte eller hard skadde) ved fokus på kompetente sjåfører, ledere og trygt materiell.

 • Utslipp til luft

  Vi bidrar til net zero emissions ved å benytte oss av fornybart og utslippsfritt drivstoff ved hver mulighet.

 • Vannforbruk

  Med miljøvennlige vaskehaller minimerer vi forbruk av drikkevann til vask av busser og øvrige kjøretøy.

 • Avfall

  Gjenbruk og resirkulering, samt godt samarbeid med leverandører medfører en årlig reduksjon av avfallsmengden.

 • Leverandørkjeden

  Aktsomhetsvurderinger ved innkjøp sikrer at vi også bidrar til en bærekraftig utvikling av samfunn som ligger utenfor Sverige og Norge.

Åpenhetsloven

Bærekraft i hele leverandørkjeden

Connect Bus er en ambassadør for bærekraft mot alle våre stakeholdere, inklusivt leverandører. Denne rollen har blitt forsterket av Åpenhetsloven sin fokus på leverandørkjeden og aktsomhetsvurderinger.

Connect Bus har etablert etiske krav for leverandører. I tillegg jobber vi aktivt med kontrollrutiner og evalueringsprosesser for å sikre samsvar med disse krav. Nederst på siden finner du vår rapport rundt Åpenhetsloven for 2022. 

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om hvordan Connect Bus jobber for å forhindre negative konsekvenser av vår virksomhet på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

apenhetsloven@connectbus.no