Nyhetsarkiv

Vår MD i District NO, Vidar Kjesbu, kommer til å fratre ved årsskiftet 2023/2024 etter mange år i ledelsen, både i Trønderbilene og i Connect Bus. Vidar vil bli erstattet av Morten Langseth, som har valgt å komme tilbake til oss i en ny rolle. Morten har tidligere vært aktiv i District NO i ulike stillinger (plansjef, anbudsansvarlig, osv.), og han har gledelig takket ja til å vende tilbake til Connect Bus. Morten vil gradvis overta Vidars arbeidsoppgaver i løpet av høsten, og han tiltrer hos oss allerede i august!

Les mer